Zamyšleni

"Kdo měl štěstí najít v lidské džungli spřízněnou duši, ale zanedbává ji, aby běžel za přitažlivějšími a bohatšími iluzemi, které mu tento svět nabízí, je opravdu nezodpovědný a riskuje, že zůstane úplně sám."

Studentské  perličky !

Otázka:     "Z jakých částí se skládá Obchodní zákoník?"

Odpověď: " Z obalu a listů", " Ze Starého a Nového zákona".

Otázka:    "Vysvětlete, jak se jednotlivé ekonomické systémy vypořádávají se základním ekonomickým problémem?"

Odpověď:   " Zvykový se s ním bude těžko vypořádávat.",  " Tržní se sním vypořádává a brzy se s ním vypořádá".,  "příkazový se také těžko bude vypořádávat, ale snad se vypořádá"

Otázka:  "Co jsou to konzumní statky?"

Odpověď:  "Jsou to statky, které musíme po delší době zkonzumovat, třeba stroje."

  Definice pracovní síly: " Pracovní síla je jednotka, která pro nás pracuje za minimální mzdu, která činí 0 Kč."

 Názor studenta na výběr pracovní síly pro firmu:  

"Manager vybírá své zaměstnance jako diamanty do šperku, jde vlastně o zlatnickou  práci.  Problém ale je, jde-li o slepého managera."

 Vajíčko: "Je výrobní proces přírodní."

Výroba: "Je společenská dělba práce."

Služby:  "Jsou, byly a budou."

Hodnoty zboží: "Jsou vysoké, střední a nízké."

Životní úroveň: "Žijeme v ní a nesmíme ji poškodit."

Nemovitosti: "Jsou domácí potřeby, které jsou zbytné a nezbytné."

Vzácnost: "Je lidská potřeba, která nemůže být provedena hned, ale časem."

 back to top